Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä: 20.8.2008

Rekisterinpitäjä
Deltarec Oy (y-tunnus: 0906446-5)
Hiihtokeskus Sappee
Sappeenvuorentie 200
36450 Salmentaka
Puh. 020 755 9970

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Kosti Puurunen
Deltarec Oy
Sappeenvuorentie 200
36450 Salmentaka
Puhelin: 020 755 9970
Sähköposti: kosti.puurunen@sappee.fi

Rekisterin nimi
Sappeen Matkailukeskuksen verkkokaupan ja sähköisen suoramarkkinoinnin rekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tilausten toimittaminen, laskutus, asiakaspalvelun kehittäminen, markkinointi, tapahtumiin ilmoittautuminen, palveluvarausten yksilöiminen sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, kysytyt mielenkiinnon kohteet

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
Rekisteröidyn ilmoittamat mitat (esim. kengän tai suksen/lumilaudan koko), Kiinnostuksen kohteet, Uutiskirjetilaukset, Muistutukset tai ilmoitukset tilauksista, varauksista, tapahtumista, Rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet Laskutukseen, perintään ja takuuseen liittyvät tiedot. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Verkkokauppa-asiakkaiden osalta käsitellään lisäksi seuraavia tietoja:
Asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
Tilausten ja varausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse, sekä asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön liittyvien tietojen osalta Sappeen Matkailukeskus.

Tietojen luovutus
Sappeen Matkailukeskus ei luovuta tietoja ulkopuolisille, pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön.

Rekisterin suojaus
Ainoastaan määrätyillä Sappeen Matkailukeskuksen ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sovelluksiin rekisterinpitäjän luvalla.

Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja.

Manuaalinen aineisto: säilytetään lukituissa tiloissa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.