Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Ympäristöohjelma

Ympäristön huomioiminen Sappeen Matkailukeskuksen palveluiden tuottamisessa

Sappee ja ympäristö

Sappeen Matkailukeskus toimii Pälkäneellä Sydän-Hämeessä, eteläisen Suomen laajimman yhtenäisen erämaa-alueen Laipanmaan kupeessa. Sappeen laelta avautuu hieno erämaa maisema, joka tuo mieleen Pohjois-Suomen metsäiset ja mäkiset näköalat. Ympäristö jossa toimimme on ainutlaatuinen. Se onkin inspiroinut meidät ottamaan huomioon ympäristötekijät palveluidemme tuottamisessa.

Energiatehokkuus
Vuonna 2009 Sappeen Matkailukeskus liittyi MARA:n energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksen tavoite on vähentää energiankulutusta 9% vuoteen 2016 mennessä. Ensimmäinen konkreettinen muutos tehtiin heti aloitusvuonna. Alueen yleisvalaistuksessa käytetyt 125 watin polttimot vaihdettiin 80 watin polttimoihin. Alueen valaistus pysyi muutoksen jälkeen yhtä hyvänä.

Talvikaudella 2010/2011 Sappeessa kokeiltiin energiatehokasta hybridilumetus-järjestelmää. Kokeilu onnistui yli odotusten, jonka seurauksena talvikaudelle 2011/2012 investoitiin 16 hybriditykkiin. Sääolojen ollessa optimaaliset voidaan hybriditykkien ansiosta lumitykkien tarvittava energiamäärä jopa puolittaa.

Rinteet
Sappeen ympäristöohjelma sisältää energiataloudellisuuden lisäksi myös kierrätystavoitteet. Kehittyvässä matkailukeskuksessa rakennetaan paljon. Rakentamisesta syntyy puujätettä. Sappee pyrkii käyttämään jätepuun mahdollisuuksien mukaan polttopuuna. Polttopuuksi kelpaamaton puujäte kierrätetään asianmukaisesti Pirkanmaa Jätehuollon puunkeräyspisteeseen.

Sappeen rinnekoneissa, hisseissä ja muissa teknisissä laitteissa kiertää paljon voitelu- ja hydraaliöljyjä. Laitteiden toimintavarmuuden takaamiseksi öljyt on vaihdettava säännöllisesti. Vaihdon yhteydessä syntyvä jäteöljy kerätään talteen ja kierrätetään asianmukaisesti Ekokemin jäteöljyn keräyslaitokseen. Koneissa ja rakentamisen yhteydessä käytetään paljon metalleja. Metallin käytössä pyritään minimoimaan metallijätteen syntyminen. Mikäli metallijätettä syntyy, kierrätetään se asianmukaisesti metallijätteen keräyspisteeseen. Kaikki Sappeella syntyvä jäteöljy ja metallijäte kierrätetään 100 prosenttisesti.

Sappeelle on kunnia-asia tarjota asiakkailleen hyväkuntoiset rinteet. Rinteen kunnostetaankin joka yö kahden rinnekoneen voimin. Rinteiden kunnostustyö on tarkkaan suunniteltu, koneille on tehty ajosuunnitelma, jotta ajaminen olisi tehokasta ja energiaa kuluisi mahdollisimman vähän. Myös koneiden tyhjäkäyntiä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Ravintolat
Sappeella on neljä ravintolaa joissa tehdään tuhansia ruoka-annoksia vuosittain. Ranskanperunat ovat vuodesta toiseen yksi käytetyimpiä raaka-aineita. Lähiruokaa käytettään ruoka-annoksissa mahdollisuuksien mukaan. Taataksemme laadukkaan ja maittavan ruoka-annoksen asiakkaillemme, on keittiön siisteydestä, hygieniasta ja paistinrasvoista huolehdittava. Ravintolan paistinrasvat vaihdetaan säännöllisesti ja kerätään talteen 100%. Kerätty paistinrasva kierrätetään asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Vaikka tarjoamamme ruoka-annokset ovat maittavia, kertyy ravintolaamme myös biojätettä. Vuonna 2010 otimme ravintoloissamme käyttöön myös biojäteastiat. Biojätteet eritellään ja kerätään erillisiin biojäte astioihin, biojätteiden kierrätyksestä vastaa Pirkanmaan Jätehuolto.

Toimisto
Yleisesti toimistoissa ja eri työpisteillä kiertää paljon paperia. Myös Sappeen toimistossa kiertää paljon paperia. Vuodesta 2006 alkaen olemme panostaneet verkkokauppamme kehittämiseen, joka on vähentänyt merkittävistä paperitulostusten määrää. Toimiston henkilökunnaltamme vaadimme harkitsevuutta ennen paperin tulostamista.

Pakkauspahvi
Sappeelle tulee paljon tavaraa useilta eri tavarantoimittajilta. Yleensä tavarat ovat pakattu pahvilaatikoihin. Sappeella kerätään kaikki pakkauspahvi talteen ja kierrätetään kierrätysohjeiden mukaisesti.

Ympäristöasiat ovat tärkeitä ja muuttuvat jatkossa vieläkin tärkeimmiksi. Sappeen Matkailukeskuksen kehittämisessä pyrimme huomioimaan ympäristöasiat. Sappeen Matkailukeskus toivoo myös asiakkailtaan ja yhteistyökumppaneiltaan ympäristöasioiden huomioimista toiminnoissaan.