Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Seikkailupuiston säännöt

seikkailupuiston-säännöt.png


1. Turvallisen ja hauskan elämyksen takaamiseksi sitoudun asiakkaana noudattamaan kaikkia Seikkailupuiston valvojien antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä.

2. Puiston ohjaajan tarkistettua ja hyväksyttyä varusteeni oikein puetuiksi pidän varusteet päälläni, säätämättä niitä itse.

3. Siirryn suorittamaan aktiviteettia vasta, kun varusteeni on tarkistettu ja olen saanut ohjaajalta luvan mennä.

4. Kunnioitan muita puiston asiakkaita häiritsemättä heidän suorituksiaan.

5. Huolehdin omalta osaltani varusteista ja puiston rakenteista vahingoittamatta niitä tahallisesti. Mikäli en noudata tätä ohjetta, olen korvausvelvollinen aiheuttamistani vahingoista.

6. Ilmoitan näkemistäni epäkohdista heti puiston henkilökunnalle.

7. Sitoudun noudattamaan seikkailupuiston aktiviteeteissa olevia ohjeita ja opasteita, kuormitus- ja turvaetäisyyksiä.

8. Köysiseikkailuradoilla huolehdin, että olen aina kytkettynä turvavaijeriin vähintään toisella sulkurenkaalla yrittämättä irrottaa niitä yhtä aikaa.

9. Tiedostan, että seikkailupuiston aktiviteetit saattavat aiheuttaa mm. vaatteiden likaantumista ja naarmuja tai mustelmia iholle. Ymmärrän tämän ja hyväksyn, että seikkailupuisto ei vastaa näistä.

10. Vastuullisena henkilönä en jätä mitään esineitä torniin tai Köysiseikkailuradoille enkä heitä sieltä mitään alas. Ilmoitan henkilökunnalle kaikista torniin tai Köysiseikkailuradoille kuulumattomista tavaroista tai esineistä.

11. Tunnistan oman suorituskykyni rajat ottamatta turhia riskejä ja liiallisia haasteita. Tiedostan terveydentilani aiheuttamat rajoitukset ja ilmoitan niistä henkilökunnalle, mikäli arvelen niiden aiheuttavan riskin seikkailupuiston aktiviteeteissa. Keskustele henkilökunnan kanssa, jos olet ollut vasta leikkauksessa, sinulla on diabetes tai astma.

Valitettavasti et voi osallistua seikkailupuiston aktiviteetteihin, jos olet raskaana tai jos sinulla on:
- sydän- tai verisuonisairaus
- hengityselinsairaus (astma ei ole esteenä seikkailulle)
- selkäongelmia tai selkävammoja
- epilepsia tai tasapainoelinhäiriöitä

12. Turvallisen elämyksen takaamiseksi en saavu seikkailupuistoon päihtyneenä tai huumausaineiden sekä niihin luokiteltavien aineiden alaisena. Kyseisten aineiden tuominen koko puiston alueelle on kielletty. Tupakointi on Seikkailupuiston alueella kielletty. Mikäli tupakoit seikkailupuiston ulkopuolella, riisuthan turvavarusteet tupakoinnin ajaksi.

13. Seikkailen vastuullisesti tiedostaen, että sääntöjen vastainen toiminta saattaa vaarantaa omani ja muiden turvallisuuden.

14. Seikkailupuistolla on vastuuvakuutus, mutta jokainen seikkailija huolehtii omasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksestaan,
kuten normaaleissa urheilu- ja liikuntatilanteissa.

15. Osallistun seikkailupuiston aktiviteetteihin täysin vapaaehtoisesti ja omasta halustani. Olen ymmärtänyt puiston
aktiviteetteihin liittyvät riskit ja säännöt. Kunnioitan ja sitoudun noudattamaan niitä itseni ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.

16. Tiedostan, että seikkailupuistolla on oikeus ottaa kuvamateriaalia seikkailupuiston alueella markkinointi- ja informointitarkoituksissa. Jos tämä ei minulle käy, ilmoitan siitä erikseen henkilökunnalle.

17. En saa pääsymaksua takaisin, mikäli en kykene suorittamaan seikkailupuiston aktiviteettia tai joudun keskeyttämään sen Sappeen Seikkailupuistosta riippumattomista syistä.

 

Takaisin etusivulle