Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Säkerhet

Sappee_laskettelu_5714.jpg

REGLER I BACKEN
1. UTRUSTNING

Granska din utrustning och bindningarna. Vi rekommenderar att du använder hjälm.
2. REGLER I HISSEN

Fyll i alla platser i hissen och stig av endast vid märkta ställen.
3. ÅK ENLIGT DIN EGEN NIVÅ
Välj backen enligt din egen kunskap. Bekanta dig först med backen.
4. ATT VÄJA
Åk förbi andra med tillräckligt stort mellanrum. Han som kommer uppifrån väjar alltid.
5. ATT STANNA I BACKEN
Stanna endast på ställen där du syns. När du stiger uppåt använd alltid kanten av backen.
6. REGLERA DIN FART
Reglera din fart enligt dina kunskaper. Ta i hänsyn väderlek och backens skick.
7. DET ÄR FÖRBJUDET ATT ÅKA PULKA I BACKEN
Pulkaåkning endast i pulkabacken.
8. DU ÅKER PÅ EGET ANSVAR
Du åker i backen och utanför backen alltid på eget ansvar.
9. INTE ALKOHOLPÅVERKAD I BACKEN
Det är förbjudet att åka i backen alkoholpåverkad.
10. HJÄLP!
Alla har ansvar att hjälpa vid olycksfall. Meddela omedelbart till personalen om en olycka.

TELESKOP- JA SOMPAHISSENS REGLER
Att köa till hissen

Ställ dig i kön och rör på dig raskt med kön. Ta hissbiljetten fram i god tid före porten. Bekanta dig med regler som finns framme på en skylt och ta i hänsyn om hissen är självbetjäning eller betjäningshiss. I en självbetjäningshiss kan du själv ta hissen men får också hjälp vid behov.
Förberedelse vid hissen
Ifall du har stavar, ta dem i yttre handen från hissen och gå till startplatsen. Ta i tillräckligt högt från hissen med din lediga hand och placera brickan mellan dina ben.
Starten med hissen
Vänta lugnt att hissen drar dig i rörelse, sitt inte utan luta dig lätt mot pinnen. Om du lätt glider framåt knycker inte hissen dig så mycket och du har lättare att komma iväg.
Balans i hissen
Stå jämt på dina skidor eller snöbrädan.
Att åka i hissen
Lek inte i hissen. Med att leka orsakar du fara för dig själv, dina medmänniskor och kan orsaka att hissen går sönder.
Att åka upp med hissen
Hålls på banan, dra inte hissen åt sidan eller åk fram och tillbaka. Du får stiga av hissen endast vid utmärkta ställen.
Att falla i hissen
Om du faller, släpp taget om hissen genast och försök stiga åt sidan så snabbt som möjligt. De som kommer bakom dig har svårt att väja undan om banan är stockad.
Förbered dig att stiga av från hissen
Hisslinjen har 30 meter före avstigning en skylt om avstigningsstället och riktningen vart du skall åka.
Förbered dig i tid för avstigning.
Att stiga av från hissen
Vänta lugnt till du når avstigningsplatsen och släpp teleskopet eller brickan framåt. Ifall det finns ett problem/ olycka vid avstigningsplatsen tryck stop knappen som finns vid avstigningen (och vänta på personalen).
Stanna inte vid avstigningsplatsen
Flytta dig åt sidan omedelbart sedan du stigit av hissen och gör plats åt dem som kommer efter dig. På detta sätt undviks farotillfällen och ingen stöter sig i de gungande teleskopen eller brickan.

ANKARHISSENS REGLER
Att köa till hissen

Ställ dig i kön och rör på dig raskt med kön. Ta hissbiljetten fram i god tid före porten. Bekanta dig med regler som finns framme på en skylt. Fråga om råd av personalen vid behov. Personalen har ansvar för att ge råd och sköta om säkerheten. Före hissens startplats finns ett ställe att vänta på och/ eller en automatport där man står parvis. Man flyttar sig raskt till startplatsen där man står bredvid sitt par och väntar på ankaret.
Förberedelser vid startplatsen
Ifall du har stavar ta dem i yttre handen sett från ankaret och ställ dig vid startplatsen. Ta i ankaret med din lediga hand och för ankaret bakom dina ben eller mellan benen om du har snöbräda.
Starten vid hissen
Vänta lugnt att ankarhissen drar dig igång, sitt inte på ankaret utan luta dig mot den. Om du lätt glider framåt knycker inte hissen dig så mycket och du har lättare att komma iväg.
Säkerheten i hissen
Stå jämt på dina skidor eller snöbrädan, på detta sätt håller du bättre balansen. Ankarets höjd bakom kroppen regleras enligt den kortare och på detta sätt håller man balansen bättre
Att åka i hissen
Lek inte i hissen. Med att leka orsakar du fara för dig själv, dina medmänniskor och kan orsaka att hissen går sönder.
Att förbereda sig för avstigning
Hålls på banan och åk inte till sidorna. Det är endast tillåtet att stiga av vid märkta ställen.
Att stiga av hissen
Om du faller, släpp taget om hissen genast och försök stiga åt sidan så snabbt som möjligt. De som kommer bakom dig har svårt att väja undan om banan är stockad.
Stanna inte vid avstigningsplatsen
Hisslinjen har 30 meter före avstigning en skylt om avstigningsstället och riktningen vart du skall åka. Förbered dig i tid för avstigning och säkra att inte ankaret fastnar i dina kläder.

MASKINER I BACKEN
Titta runt om kring dig

Akta dig alltid för maskiner i backen. Chauffören kan inte vända maskinen snabbt i den svåra terrängen.
Håll dig på avstånd och åk förbi tillräckligt långt borta
Håll skyddsavstånd från maskinen, det rekommenderas 15m framför och bakom maskinen och 3m på sidorna. Maskinen släpper inte skidåkaren förbi utan tvärtom. Den som åker måste alltid försäkra sig om åt vilket håll maskinen far och byter den eventuellt riktning. Det är bäst att stanna och vänta tills maskinen åkt förbi.
Åk inte efter en maskin i backen
Maskinen kan plötsligt stanna.
Akta dig för dåligt före
Maskinerna måste också arbeta i osynliga platser och kan därför plötsligt komma i synfältet för åkaren.
Maskinen kan glida
I branta backar kan maskinen glida neråt, den som åker under en maskin måste hålla tillräckligt med avstånd till maskinen.
Markera var du finns
En åkare som fallit eller har skadats måste tydligt markera var han/hon finns, för maskinföraren kan inte väja snabbt. De andra åkarna skall också varna maskinföraren.