Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Turvallisuus

Sappee_laskettelu_5714.jpg

RINNEOHJEET

1. VARUSTEET
Tarkista varustuksesi toimivuus ja siteiden säädöt. Kypärän käyttö on suositeltavaa.

2. HISSIKÄYTTÄYTYMINEN
Täytä kaikki hissipaikat ja poistu hissistä ainoastaan merkityillä poistumispaikoilla.

3. LASKE TASOSI MUKAAN
Valitse rinne taitotasosi mukaan. Tutustu erityissuorituspaikkoihin etukäteen.

4. VÄISTÄMINEN
Ohita muut rinteessä liikkuvat riittävän etäältä. Ylhäältä ja takaa tuleva väistää aina.

5. PYSÄHTYMINEN RINTEESSÄ
Pysähdy vain paikkaan, josta sinut huomataan. Noustessa ylös käytä aina rinteen reunaa.

6. SÄÄTELE VAUHTIASI
Säätele vauhti taitojesi mukaan. Huomioi paikalliset rinne- ja lumiolosuhteet.

7. ÄLÄ PULKKAILE RINTEESSÄ
Pulkkailu on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa.

8. LASKET OMALLA VASTUULLASI
Lasket rinteessä ja sen ulkopuolella aina omalla vastuullasi.

9. PÄIHTYNEENÄ EI RINTEESEEN
Rinteessä liikkuminen päihtyneenä on kielletty.

10. AUTA!
Jokaisen velvollisuus on auttaa tapaturman sattuessa. Ilmoita viipymättä onnettomuuksista henkilökunnalle.

SHKY:n opetusvideo

TELESKOOPPI- JA SOMPAHISSIOHJEET

Jonotus hissille
Asetu järjestyksessä jonoon, liiku reippaasti jonon mukana. Ota hissilippu esille hyvissä ajoin ennen lippuporttia. Tutustu esillä oleviin hissiohjeisiin ja huomioi onko hissi ns. palvelu- vai itsepalveluhissi. Itsepalveluhississä voit itse ottaa tulevan teleskoopin tai somman, mutta saat myös tarvittaessa apua pyytämällä.

Valmistelu hissin lähtöpaikalla
Jos sinulla on sauvat, ota ne tulevaan teleskooppiin tai sompaan nähden uloimpaan käteen ja asetu/laske lähtöpaikalle. Tartu vapaalla kädellä teleskoopin tai somman varteen (riittävän korkealta) ja ohjaa vetolaitteen lautanen jalkojesi väliin.

Lähtö hissillä
Odota rauhallisesti vetolaite vetää sinut liikkeelle, älä istu, vaan nojaa kevyesti vetolaitteen lautaseen. Liukuva askel menosuuntaan helpottaa lähtöä ja vähentää lähtönykäisyä.

Tasapaino hississä
Seiso tasaisesti suksien tai laudan päällä.

Matkustaminen hississä
Älä leiki hississä. Leikkimisellä aiheutat vaaraa itsellesi ja muille hississä olijoille sekä mahdollisesti hissin rikkoutumisen.

Ylösnousu hissillä
Pysy ladulla, älä mutkittele tai vedätä sivulle. Poisjääminen on sallittua ainoastaan merkityillä paikoilla.

Kaatuminen hississä
Jos kaadut, päästä heti irti vetolaitteesta ja pyri poistumaan nopeasti nousuladulta sivuun. Takana tulevan on vaikea väistää, jos nousulatu on täysin tukossa.

Valmistautuminen hissistä poistumiseen
Hissilinjalla on n. 30 metriä ennen poistumispaikkaa lähestymisopaste ja poistumispaikalla on paikkaa sekä suuntaa osoittava opaste. Valmistaudu ajoissa poistumiseen.

Poistuminen hissistä
Odota rauhallisesti saapuminen opasteella merkitylle poistumispaikalle ja sen myötämäkeen, päästä teleskooppi tai sompa menosuuntaan. Jos poistumispaikalla on vaaratilanne, paina poistumispaikalla olevaa merkittyä seis-nappia. (Jää odottamaan henkilökuntaa poistumispaikalle ja kerro tapahtunut).

Älä jää poistumisalueelle
Siirry sivuun poistumisalueelta heti ja tee tilaa takana tuleville. Tällä vältytään yhteentörmäyksiltä sekä seuraavien nousijoiden irti päästämien heiluvien teleskooppien tai sompien iskuilta.

ANKKURIHISSIOHJEET

Jonotus hissille
Asetu järjestyksessä hissijonoon, liiku reippaasti jonon mukana. Ota hissilippu esille hyvissä ajoin ennen lippuporttia. Tutustu esillä oleviin hissiohjeisiin. Kysy hissihenkilökunnalta neuvoa tarvittaessa. Hissihenkilökunnan vastuuna on huolehtia opastuksesta sekä turvallisuudesta. Ennen hissin lähtöpaikkaa on odotuspaikka ja /tai automaattiportti missä asetutaan rinnakkain ja odotetaan vuoroa lähtöpaikalle menoon. Lähtöpaikalle siirrytään ripeästi ja odotetaan ankkuria rinnakkain seisten.

Valmistelu hissin lähtöpaikalla
Jos sinulla on sauvat, ota ne tulevaan ankkuriin nähden uloimpaan käteen, asetu/laske opastetulle lähtöpaikalle. Tartu vapaalla kädellä ankkurin varteen ja ohjaa ankkuri vartalosi taakse reisien yläosaan tai lautailijana jalkojesi väliin.

Lähtö hissillä
Odota rauhallisesti ankkurivetolaite vetää sinut liikkeelle, älä istu ankkurin päälle, vaan nojaa kevyesti ankkuria vasten. Liukuva askel menosuuntaan helpottaa lähtöä ja vähentää nykäisyä.

Turvallisuus hississä
Seiso tasaisesti suksien tai laudan päällä. Näin tasapaino säilyy paremmin. Ankkurin korkeus vartaloiden takana on parhaan tasapainon saavuttamiseksi asetettava lyhyemmän henkilön mukaan.

Matkustaminen hississä
Älä leiki hississä. Leikkimisellä aiheutat vaaraa itsellesi ja muille hississä olijoille sekä mahdollisesti hissin rikkoutumisen.

Valmistautuminen hissistä poistumiseen
Pysy ladulla, älä mutkittele tai vedätä sivulle. Poisjääminen on sallittua ainoastaan merkityillä paikoilla.

Poistuminen hissistä
Jos kaadut, päästä heti irti ankkurista ja pyri poistumaan nopeasti nousuladulta sivuun. Takana tulevan on vaikea väistää, jos nousulatu on täysin tukossa.

Älä jää poistumisalueelle
Hissilinjalla on n. 30 metriä ennen poistumispaikkaa lähestymisopaste ja poistumispaikalla on paikkaa sekä poistumissuuntaa osoittava opaste. Valmistaudu ajoissa poistumiseen ja varmista, ettei ankkuri jää vaatteisiin kiinni.

KONEITA RINTEESSÄ

Tarkkaile ympäristöäsi
Varo aina rinnehoitokonetta. Kuljettaja ei pysty kääntämään vaikeassa maastossa konetta nopeasti.

Säilytä etäisyys, ohita kaukaa
Pidä turvallisuusväli koneeseen, suositeltavaa on 15 m edessä ja takana ja 3 m sivuilla. Rinnekone ei päästä laskijaa ohitseen vaan päinvastoin. Laskettelijan tulee aina varmistaa mihin päin kone menee ja vaihtaako se mahdollisesti suuntaa. Laskettelijan olisi mieluummin pysähdyttävä, kunnes kone on mennyt ohi.

Älä laske koneitten perässä 
Kone voi yhtäkkiä pysähtyä.

Varo heikkoa näkyväisyyttä
Rinnekoneiden on työskenneltävä myös näkymättömissä paikoissa ja kone saattaa ilmestyä yhtäkkiä laskijan näkyviin.

Kone voi liukua
Jyrkissä rinteissä telat voivat liukua. Alapuolella olevan laskettelijan tulee olla tarkkana ja pitää riittävä välimatka koneeseen.

Anna merkki itsestäsi
Kaatuneen ja loukkaantuneen laskettelijan tulee selkeästi antaa itsestään merkkejä, koska kone ei pysty väistämään nopeasti. Muidenkin laskettelijoiden tulisi antaa koneen ohjaajalle varoitus.