fbpx

Vastuullisuus

Sappee Resort sijaitsee Pälkäneellä, Salmentakana (Sappeenvuorella), eteläisen Suomen laajimman yhtenäisen metsäalueen Laipanmaan reunalla. Paikalliset laskettelivat Sappeenvuoren rinteillä jo ennen kuin alueella oli kaupallista toimintaa.

Keskus on aloittanut toimintansa vuonna 1989. Nykyiset omistajat ovat toimineet yrittäjinä alueella vuodesta 1992 alkaen. Sappeen palvelutarjontaan kuuluvat majoitus- ja ravintolapalvelut, rinnepalvelut (jotka jakautuvat talvisin laskettelupalveluihin sekä kesäisin bike park-palveluihin), rinneyhtiö tuottaa myös seikkailupuistopalveluita. Alueella on myös ohjelmapalveluyritys, joka tarjoaa palveluitaan ympärivuoden sekä koneita ja laitteita omistava yritys. Kaikkien yritysten pääomistajina toimivat samat henkilöt.

Alueelle kertyy noin 250 000 vierailua vuositasolla, näistä 150 000 laskettelukaudella ja loput 100 000 laskettelukauden ulkopuolella. Majoitusvuorokausia alueelle kertyy noin 65 000/vuosi. Keskus työllistää vilkkaimman sesongin aikana noin 100 henkilöä.

Sappeen hiihtokeskus (Deltarec Oy) on toiminnassaan huomioinut energiankulutuksen jo vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2009 Sappee ilmoittautui mukaan Motivan energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sappeella on kiinnitetty huomiota energian käyttöön mm. uusimalla valaistusta energiatahokkaisiin led-valaisimiin, uusimalla hissien käyttölaitteistot energian käytöltään tehokkaimpiin taajuusmuuttaja käyttöisiin käyttölaitteisiin. Uusimalla rinnekoneet säännöllisesti. Muuttamalla lumetusjärjestelmää energiatehokkaammaksi. Sappeen hiihtokeskus (Deltarec Oy) on hyväksytty vuonna 2021 STF (Sustainable Travel Finland) -ohjelmaan. Sappee on saanut STF-merkin maaliskuussa 2024.

Sappeen hiihtokeskuksen (Deltarec Oy) tavoite on olla hiilineutraali hiihtokeskus vuoteen 2026 mennessä. Tämän tavoitteen eteen on aloitettu työt jo vuonna 2009, kun keskus ilmoittautui mukaan Motivan energiatehokkuussopimukseen. Isommat konkreettiset työt kohti hiilineutraaliutta aloitettiin vuonna 2021. Keskus on lähtenyt selvittämään todellisia toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä sekä kuinka päästöjä vähennetään ja kuinka kompensointi voidaan toteuttaa oikeamuotoisesti.

Ympäristövastuu

Vastuullinen toiminta ympäristöön nähden tarkoittaa organisaation vastuuta omasta toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista, myös välillisesti. Sen tavoitteena on vastuullinen toiminta ympäristön kantokyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön suhteen.

Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu sisältää sekä organisaation henkilöstöön liittyvät asiat, mutta laajemmin myös vaikutukset yhteiskuntaan. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös muut välilliset vaikutukset eri ihmisryhmiin muissa maissa. Tärkeä näkökohta on myös organisaation tuotteiden turvallisuus.

Lue lisää

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu kattaa sekä liiketoiminnan kestävyyden, että organisaation ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. Niiden läpinäkyvyys on tärkeä niin paikallisessa, kuin laajemmassakin mittakaavassa.

Lue lisää

Sappeella on huomioitu vastuullisuus useissa eri toiminnoissa ja useat vastuulliset teot tulevat luonnostaan kestävän liiketoiminnan myötä.
Vastuullisuus on kuitenkin asia, joka pitää pystyä huomioimaan muuttuvan liiketoiminnan ja ympäristön tarpeista sekä niiden näkökulmista.
Tiedostamme, että meillä on parannettavaa vastuullisen toiminnan näkökulmasta. Vastuullinen toiminta on otettu yrityksessämme tavaksi toimia ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Lataa raportti pdf-muodossa