fbpx

Rinneturvallisuus, rinnesäännöt ja hissiohjeet

Yleiset ohjeet

1. Tarkista varustuksesi toimivuus ja siteiden säädöt. Kypärän käyttö on suositeltavaa.

2. Etene hissijonossa järjestyksessä ja täytä kaikki hissipaikat. Poistu hissistä ainoastaan merkityillä poistumispaikoilla.

3. Valitse rinne taitotasosi mukaan. Tutustu erityissuorituspaikkoihin aina etukäteen.

4. Ohita muut rinteessä liikkuvat riittävän etäältä. Ylhäältä ja takaa tuleva väistää aina. Huomioi erityisesti pienet lapset.

5. Pysähdy vain paikkaan, josta sinut huomataan. Jos nouset rinnettä ylöspäin, käytä aina rinteen reunaa.

6. Säätele vauhti taitojesi mukaan. Huomioi paikalliset rinne- ja lumiolosuhteet.

7. Pulkkailu on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa.

8. Lasket aina omalla vastuullasi.

9. Rinteessä liikkuminen päihtyneenä on kielletty.

10. Jokaisen velvollisuus on auttaa tapaturman sattuessa. Ilmoita viipymättä onnettomuuksista henkilökunnalle.

Noudata aina opasteita ja henkilökunnan ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus poistaa hissilippu henkilöltä, joka ei noudata rinnesääntöjä.

Ankkurihissiohjeet

1. Miten toimitaan ankkurihississä.
Jonotus hissille
Asetu järjestyksessä hissijonoon, liiku reippaasti jonon mukana. Ota hissilippu esille hyvissä ajoin ennen lippuporttia. Tutustu esillä oleviin hissiohjeisiin. Kysy hissihenkilökunnalta neuvoa tarvittaessa. Hissihenkilökunnan vastuu on huolehtia opastuksesta sekä turvallisuudesta. Ennen hissin lähtöpaikkaa on odotuspaikka ja/tai automaattiportti, missä asetutaan rinnakkain ja odotetaan vuoroa mennä lähtöpaikalle. Siirry lähtöpiakalle ripeästi ja odota ankkuria seisten rinnakkain.

2. Valmistelu hissin lähtöpaikalla
Jos sinulla on sauvat, ota ne tulevaan ankkuriin nähden uloimpaan käteen, asetu/laske opastetulle lähtöpaikalle. Tartu vapaalla kädellä ankkurin varteen ja ohjaa ankkuri vartalosi taakse reisien yläosaan tai lautailijana jalkojesi väliin.

3. Lähtö hissillä
Odota rauhallisesti, ankkurivetolaite vetää sinut liikkeelle. Älä istu ankkurin päälle vaan nojaa kevyesti ankkuria vasten. Liukuva askel menosuuntaan helpottaa lähtöä ja vähentää nykäisyä.

4. Turvallisuus hississä
Seiso tasaisesti suksien tai laudan päällä, näin tasapaino säilyy paremmin. Ankkurin korkeus vartaloiden takana on parhaan tasapainon saavuttamiseksi asetettava lyhyemmän henkilön mukaan.

5. Matkustaminen hississä
Älä leiki hississä. Leikkimisellä aiheutat vaaraa itsellesi ja muille hississä oleville sekä mahdollisesti hissin rikkoutumisen.

6. Valmistautuminen hissistä poistumiseen
Pysy ladulla, älä mutkittele tai vedätä sivulle. Poisjääminen on sallittua ainoastaan merkityillä paikoilla.

7. Poistuminen hissistä
Jos kaadut, päästä heti irti ankkurista ja pyri poistumaan nopeasti nousuladulta sivuun. Takana tulevan on vaikea väistää, jos nousulatu on täysin tukossa.

8. Älä jää poistumisalueelle
Hissilinjalla on n. 30 metriä ennen poistumispaikkaa lähestymisopaste ja poistumispaikalla on poistumispaikkaa sekä -suuntaa osoittava opaste. Valmistaudu ajoissa poistumiseen ja varmista, ettei ankkuri jää vaatteisiin kiinni.

Sompahissiohjeet

1. Jonotus hissille
Asetu järjestyksessä jonoon, liiku reippaasti jonon mukana. Ota hissilippu esille hyvissä ajoin ennen lippuporttia. Tutustu esillä oleviin hissiohjeisiin ja huomioi onko hissi ns. palvelu- vai itsepalveluhissi. Itsepalveluhississä voit itse ottaa tulevan teleskoopin tai somman, mutta saat myös tarvittaessa apua pyytämällä.

2. Valmistelu hissin lähtöpaikalla
Jos sinulla on sauvat, ota ne tulevaan teleskooppiin tai sompaan nähden uloimpaan käteen ja asetu/laske lähtöpaikalle. Tartu vapaalla kädellä teleskoopin tai somman varteen (riittävän korkealta) ja ohjaa vetolaitteen lautanen jalkojesi väliin.

3. Lähtö hissillä
Odota rauhallisesti vetolaite vetää sinut liikkeelle, älä istu, vaan nojaa kevyesti vetolaitteen lautaseen. Liukuva askel menosuuntaan helpottaa lähtöä ja vähentää lähtönykäisyä.

4. Tasapaino hississä
Seiso tasaisesti suksien tai laudan päällä.

5. Matkustaminen hississä
Älä leiki hississä. Leikkimisellä aiheutat vaaraa itsellesi ja muille hississä olijoille sekä mahdollisesti hissin rikkoutumisen.

6. Ylösnousu hissillä
Pysy ladulla, älä mutkittele tai vedätä sivulle. Poisjääminen on sallittua ainoastaan merkityillä paikoilla.

7. Kaatuminen hississä
Jos kaadut, päästä heti irti vetolaitteesta ja pyri poistumaan nopeasti nousuladulta sivuun. Takana tulevan on vaikea väistää, jos nousulatu on täysin tukossa.

8. Valmistautuminen hissistä poistumiseen
Hissilinjalla on n. 30 metriä ennen poistumispaikkaa lähestymisopaste ja poistumispaikalla on paikkaa sekä suuntaa osoittava opaste. Valmistaudu ajoissa poistumiseen.

9. Poistuminen hissistä
Odota rauhallisesti saapuminen opasteella merkitylle poistumispaikalle ja sen myötämäkeen, päästä teleskooppi tai sompa menosuuntaan. Jos poistumispaikalla on vaaratilanne, paina poistumispaikalla olevaa merkittyä seis-nappia. (Jää odottamaan henkilökuntaa poistumispaikalle ja kerro tapahtunut).

10. Älä jää poistumisalueelle
Siirry sivuun poistumisalueelta heti ja tee tilaa takana tuleville. Tällä vältytään yhteentörmäyksiltä sekä seuraavien nousijoiden irti päästämien heiluvien teleskooppien tai sompien iskuilta.

Parkki- ja skinnausohjeet

Parkkisäännöt:

1. Tutustu suorituspaikkoihin ennen käyttöä.
2. Varmista alastulon vapaus.
3. Pysähdy vain paikkoihin, mistä sinut huomataan. Älä pysähdy hyppyreiden alastuloihin.
4. Valitse suorituspaikka taitotasosi mukaan.
5. Huomioi keliolosuhteet.
6. Ylhäältä tuleva on väistämisvelvollinen.

Skinnausohjeet:

1. Merkityillä rinteillä skinnaaminen on kielletty.
2. Selvitä onko skinnaaminen sallittu hiihtokeskuksen alueella.
3. Käytä nousemiseen vain keskuksen osoittamia reittejä.
4. Noudata keskuksen sääntöjä, varoituksia ja määräyksiä.
5. Älä häiritse toiminnallasi rinteessä laskevia.
6. Skinnatessa liikut aina omalla vastuulla ja olet väistämisvelvollinen.
7. Pidä huolta, että sinut nähdään. Käytä hämärässä ja pimeällä valoa.
8. Lemmikkieläimiä ei saa ulkoiluttaa rinnealueella.
9. Suljetussa rinteessä ei saa liikkua.
10. Rinteessä liikkuminen aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.

Noudatamme Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen rinneturvallisuus ohjeita:
Rinneturvallisuus hiihtokeskuksissa