fbpx

Taloudellinen vastuu kattaa sekä liiketoiminnan kestävyyden, että organisaation ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset.
Niiden läpinäkyvyys on tärkeä niin paikallisessa, kuin laajemmassakin mittakaavassa.

Kestävä liiketoiminta

Sappeella taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että liiketoimintamme on kannattavaa. Toimintaympäristömme on sellainen, ettemme aina voi vaikuttaa palveluiden haluttavuuteen. Sääolot ja etenkin talven merkitys ovat toimintamme kannalta merkittäviä. Sappee on kehittänyt toimintatapaansa niin, että merkittävä osa myynnistä tehdään ennen kauden alkua, joka takaa hyvän taloudellisen puskurin toiminnan takaamiseksi. Liiketoimintamme on kannattavaa sekä kestävällä tasolla, joka vastaavasti mahdollistaa toiminnan kehittämisen sekä sen myötä paremmat työllistämismahdollisuudet.

Investointien suhteen yritys tekee riskikartoituksen, jonka perusteella tarkastellaan investoinnin suhdetta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tämän toimintamallin perusteella investoinnit ovat oikean suhtaisia sekä taataan kestävän liiketoiminnan jatkuminen.

Ulkopuolelle kohdistuvat vaikutukset

Yrityksen toimintamalli on jatkuvat kehittyminen. Yritys onkin kehittynyt hiihtokeskuksesta ympärivuoden toimivaksi matkailukeskukseksi. Jatkuva kehittyminen vaatii investointeja. Investointeja tehdessä yritys pyrkii tekemään kehitystyötä paljon oman henkilökunnan voimin, mutta usein kehittäminen vaatii yrityksen ulkopuolista osaamista. Tämä osaaminen ”ostetaan” jos mahdollista alueella toimivilta yrityksiltä tai suomalaisilta yrityksiltä. Mikäli osaamista tai tuotteita ei löydy Suomesta, pyritään nämä hankkimaan EU:n alueelta. Aktiivinen kehittäminen luo myyntiä ja hyvinvointia myös yrityksen ulkopuolelle.